قالب بندی دیوار - پارسیان قالب زاگرس

قالب بندی دیوار

تماس بگیرید

این روش متداول ترین روش قالب بندی دیوار است . بعد از اینکه قالبهای مدولار را توسط پین و گوه به ابعاد مورد نظر برای دیوار یکپارچه کردیم از لوله یا قوطی برای پشت بندهای افقی که توسط گیره متوسط یا بلند به قالب بسته می شوند استفاده می کنیم . پشت بندهای قائم (سولجر یا دولوله) توسط بلت عصایی و واشر کاس و مهره یا توسط بلت و واشر دولوله و مهره به پشت لوله ها و قوطی های افقی بسته می شوند.