قالب لغزان - پارسیان قالب زاگرس

قالب لغزان

تماس بگیرید

یکی از روش های قالب بندی سیستم لغزان می باشد که ویژگی های خاص خود را داراست . با استفاده از این شیوه در قالب بندی بسیاری از داربست های اطراف سازه ها حذف گردیده و علاوه بر آنکه نمای بهتری از سازه ایجاد می شود ، سرعت اجرای کار نیز افزایش می یابد.

دسته: