داربست مدولار - پارسیان قالب زاگرس

داربست مدولار

تماس بگیرید

داربست های مثلثی به یکباره تحولی عظیم در امر داربست بندی سازه های عمرانی بوجود آورد. وزن سبک ، سادگی اتصال و مزیت های فراوان آنها نسبت به داربست های قدیمی باعث شده تا مورد مصرف بسیاری از مجریان و سازندگان قرار گیرد.