قالب بندی سقف - پارسیان قالب زاگرس

قالب بندی سقف

تماس بگیرید

جهت اجرای قالب بندی انواع سقف ها مانند سقف های تیرچه بلوک و سقفهای یکپارچه که شامل دال های یکطرفه و دوطرفه می باشند با استفاده و ترکیب قطعات قالب های مدولار مسطح و کنج ها و پشت بندها و اتصالات می توان به راحتی به سازه مورد نظر دست پیدا کرد.