آدرس : خیابان آزادی - شهیدان

شبکه های اجتماعی :

Search
Close this search box.

خیابان آزادی - روبروی حبیب الله

پروژه ی قزوین

گروه صنعتی پارسیان قالب زاگرس افتخار همکاری با پروژه های بزرگ صنعتی زیادی جهت آبادانی کشور عزیزمان را داشته. در سال 1400 شرکت پارسیان قالب زاگرس مفتخر بوده در پروژه ی بزرگ صنعتی در شهر قزوین با ارائه ی تجهیزات قالب سر ستون و دیوار سهم کوچکی در این پروژه ی عظیم داشته باشیم.